RS-Biobrændsel har skriftet navn til Haulund Biobrændsel, vi henviser til haulundbiobrændsel.dk

 

 

Træpiller

     
Vi har altid 2-3 forskellige slags træpiller på lager.
Træpillerne er fremstillet af rent træ, uden bindemidler og har en høj brændværdi, fyring med rent træ giver lav askeudvikling og høj brændværdi.
Vores træpiller har et askeindhold på 0,4- 0,5 %. Træpiller der har et lavt askeindhold giver den bedst forbrændning med et minimum af asketømning og rensning af fyret.
Træpiller har også den fordel at de er CO2 neutrale, da de omdanner lige så meget CO2 til ilt under opvækten som de danner under forbrændningen Vi sælger og leverer kvalitets træpiller direkte til din adresse + der er mulighed for selv at hente efter aftale.

 

Træpiller

   

 

 

 

 

Træbriketter

 

 

Træbriketterne  har en brændværdi på 4600 Kcal/k
Er fremstillet af spåner og savsmuld, som er presset
til  træbriketter under stort tryk. Da der er tale om rent træ er røg og lugt som almindelig træbrænde.
Træbriketterne har også en lav fugtighed ca 6% og en lang gløde tid. Træbriketterne er pakket i praktiske 10 kg poser og er tilmed 20-30 % billigere end alm brænde.

  Træbriketter

Træbriketterne er velegnede til forbrændning i pejse, brændeovne og kedelanlæg til fastbrændsel. Træbriketterne er CO2 neutrale, da de omdanner lige så meget CO2 til ilt under opvæksten som de danner ved afbrændning. Vi sælger og leverer træbriketter direkte til din adresse + der er mulighed for selv at hente efter aftale.

     

 

Priser

 

RS-Biobrændsel har skriftet navn til Haulund Biobrændsel, vi henviser til haulundbiobrændsel.dk

 

Betaling/levering/afhentning

 

Levering/afhentning

Der er mulighed for at hente træpiller og træbriketter, men ring altid i forvejen og aftal tid, så er du sikker på at vi er hjemme.

Vi leverer med lastbil min. fortorvskant.

 

Betaling

Betaling foregår ved Bankoverførsel til Nordea regnr. 0354  kontonr 8976147163. Husk altid at skrive navn, hvilket produkt og hvor mange paller du betaler for.                                                                    

Ved afhentning kan betaling foregå kontant.

 

Kontakt  
Adresse:  Sørupvej 5, 4100 Ringsted
Tlf:        26832610
Mail: salg@rs-biobraendsel.dk  

 

 

Handelsbetingelser

 

 

Leveringsomkostninger betales af køber. Levering sker normalt fra 1-5 arbejdsdage efter aftale.
 
 
Vi tager forbehold for udsolgte varer, ændringer af leverandør priser,  varer der er i restordre hos vores grossister og fejl i vores prislister samt specifikationer. Alle priser er kun gældende så længe lager haves. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms 25%, med mindre andet er angivet.
 
RS-Biobrændsel kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser af leverancer. Oplys venligst om der er nogen til at modtage varen på adressen. Når varen er på lager og betalingen er i orden kan De normalt forvente at modtage varen i løbet af 1-5 arbejdsdage. Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 2 dage efter varemodtagelsen skriftlig at underrette RS-Biobrændsel. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har RS-Biobrændsel ret til at om-og/eller efterlevere
 
Leveringstid.
Vi bestræber os altid på at levere på kortest mulig tid. Er De i tvivl om hvornår de kan have den bestilte vare, er De altid velkommen til at kontakte os.
 
Force Majeure.
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det RS-Biobrændsel for et hvert ansvar, og RS-Biobrændsel forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller millitærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for RS-Biobrændsels kontrol, og som påvirker RS-Biobrændsels muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.
 
Ansvarsbegrænsning.
Et erstatningskrav overfor RS-Biobrændsel  kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand. RS-Biobrændsel  har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Sælger påtager sig i intet tilfælde noget ansvar for følgeskader
 
Forbehold.
Der tages forbehold for fejl og udeladelser, oplysninger om pris, specifikationer og lignende.

Tegning og beskrivelser.
Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimensioner, pris, ydeevne, tekniske og andre data anført i katalog, hjemmesider, prospekter, annoncer, billedmaterialer og prislister eller lignende er alene vejledende. Med forbehold for ændringer samt priser.

 

Bestil her

 

 

Navn:
Adresse:
Postnr og by:
Tlf:
Mailadresse:
Produkt/type:
 
Ønskes levering i en bestemt uge eller har du andre ønsker eller kommentarer
Bemærkning: